Ponúkame Vám možnosť uchádzať sa o štúdium v jednom z nasledujúcich akreditovaných študijných programov v 2. kole prijímacieho konania v akademickom roku 2014/2015:

  • Automatizácia a riadenie strojov a procesov,
  • Dopravná technika a logistika,
  • Energetické stroje a zariadenia,
  • Robotická technika,
  • Strojárske technológie,
  • Spracovanie plastov,
  • Výrobné stroje a zariadenia.

Váš záujem môžete prejaviť zaslaním prihlášky na adresu do 15.8.2014:

Študijné oddelenie D SjF

Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9

042 00 Košice