Zápisy uchádzačov o štúdium z II. kola prijímacieho konania budú:

Bc. - A, B, C, D, denné aj externé - 17.9.2014 - 8:30 - P26

Ing. - A, B, denné aj externé - 17.9.2014 - 13:00 - P26