Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme - II. kolo sa uskutoční dňa 27. augusta 2014

Jazykový test sa uskutoční o 8:30 h v učebni I/38.

Odborná skúška sa uskutoční na katedrách o 10:00 h