Promócia absolventov doktorandského štúdia sa uskutoční dňa 20.10. 2014 o 14:00 h v Aule Maxima