Dňa 7.10.2014 v čase od 9:30 do 11:30 sa bude konať v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach prezentačné podujatie AZU Big Day Košice. Organizátorom je Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, ktorý má za sebou veľmi úspešný rok činnosti v Košiciach.

Cieľom akcie je motivovať študentov k efektívnemu využívaniu svojho voľného času a pre zaistenie si lepšej pozície na pracovnom trhu po absolvovaní štúdia na vysokej škole. Mottom tohto ročníka je „Podporujeme nápady!“ a v tomto duchu chceme študentom prezentovať možnosti a spôsoby ako rozvíjať vlastné podnikateľské či vedecké projekty.

 

Harmonogram

9:30 začiatok podujatia – prezentovanie vystavovateľov, t.j. rôznych organizácií v stánkoch
10:00 program v prednáškovej miestnosti – 4x15 minút

motivačný rečníkprezentácia AZUprezentácia podnikateľského inkubátora Eastcubatorprezentácia vybraných organizácií – AIESEC, IAESTE, ESN

11:00 ukončenie programu v prednáškovej miestnosti
11:30 koniec podujatia