Uznesenie XVI/4-4

AS SjF schválil študenta Mareka Astaloša, – AV, 1. Bc. /denné štúdium - za člena volebnej komisie: I.stupeň - Bc. volebný obvod č.17 pre voľby do študentskej časti Akademického senátu SjF TUKE.

 

Košice 2.10.2014

 

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

        predseda AS SjF