Dňa 17.10.2014 sa uskutoční exkurzia študentov na AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2014. Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa exkurzie sa môžu nahlásiť u tajomníkov príslušných katedier, podľa študijných programov, ktoré študujú.

Termín: 13.10.2014 do 14 hod. !!!

 

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/autosalon-autoshow-nitra-2014