Dňa 26. septembra 2014 sa opäť uskutočnil v piatich mestách na Slovensku festival vedy – Európska Noc výskumníkov. Cieľom tohto projektu je priblížiť vedu a výskum verejnosti a predovšetkým mládeži. V Košiciach sa Noc výskumníkov konala v priestoroch obchodného centra Optima. Strojnícka fakulta mala na tejto akcii nasledovné expozície:

 

Experimentálne vozidlá - Na podujatí boli prezentované dve experimentálne vozidlá. Prvé vozidlo bolo skonštruované pre súťaže Shell Eco Marathon s cieľom minimálnej spotreby paliva. Druhé vozidlo predstavuje zmenšenú repliku Jeep Willis, ktorá je poháňaná systémom palivového článku, kde palivom je vodík.

Inšpekčný robot - Inšpekčné vozidlo PolyBot je určené k prieskumu podvozkov osobných automobilov. Ide o zariadenie s pásovým podvozkom vybavené kamerovým systémom, za účelom detegovania poruchy či výbušniny na podvozku osobného automobilu. Zariadenie je ovládané pomocou RC súpravy.

Prečo praskol Zvon Slobody? - Mnohé poruchy konštrukcií, strojov alebo ich častí nie sú vždy zapríčinené ich vonkajším zaťažením. Vznikajú aj v dôsledku prítomnosti tzv. zvyškových napätí. Zvyškové napätia väčšinou vznikajú už v priebehu výroby, napr. pri odlievaní, valcovaní, zváraní, lisovaní alebo kovaní. Sú rovnako nebezpečné, ako napätia vyvolané prevádzkovým zaťažením. V mnohých prípadoch, keď došlo k neočakávanému vzniku trhlín, mali rozhodujúci vplyv práve zvyškové napätia. Ich kombinácia s prevádzkovým zaťažením viedla k výraznému skráteniu životnosti, ako to bolo aj v prípade slávneho Zvonu Slobody.

Rezonancia ako ju (ne)poznáme – Cieľom expozície bolo oboznámiť verejnosť s fyzikálnym javom známym ako „rezonancia“. Bolo vysvetlené, čo je to rezonancia, ako vzniká, ako sa prejavuje, kedy nám pomáha a kedy je naopak nebezpečná. Vďaka vystaveným exponátom bolo možné prejavy rezonancie aj vidieť. K dispozícii boli rôzne modely, ale aj špičkové meracie prístroje.

Robot na skladanie Rubikovej kocky – V expozícii bol verejnosti predstavený robot, ktorý vie poskladať Rubikovu kocku. Po premiešaní strán kocky návštevníkom expozície robot zosnímal aktuálny stav, pripravil vhodný algoritmus riešenia a akčný člen kocku poskladal.

Študentský automobil ICAR - Študentský automobil ICAR predstavuje konštruktérsku a tvorivú prácu študentov Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach, pri vývoji a výrobe fyzického prototypu športového automobilu. Širokej verejnosti dal možnosť nahliadnuť do zákulisia vývoja automobilov a ponúkal možnosť reálne zhodnotiť usilovnú prácu študentov na vystavenom prototype nového automobilu.

Vznášajúci sa robot – Bolo predstavené zariadenie pracujúce na princípe vznášadla. Zariadenie sa pri svojom pohybe mierne vznáša vo vzduchu pomocou motorov a zároveň je jeho pohyb riadený užívateľom pomocou RC súpravy. Zariadenie je vybavené kamerovým systémom a ultrazvukovými snímačmi detegujúcimi prípadné prekážky pri pohybe.