Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra mechaniky a Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva v spolupráci s BALLUFF Slovakia s.r.o. organizuje Workshop BALLUFF, DETEKCIA OBJEKTOV, PRIEMYSELNÁ IDENTIFIKÁCIA, MERACIE SYSTÉMY, IO LINK.

Termín konania: 6. november 2014

Miesto konania: Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice

 

viac informácií tu