XXXII. Imatrikulačný ples Strojníckej fakulty sa nekoná.

Študentom, ktorí si zakúpili vstupenky a tombolové lístky, budú peniaze po ich predložení, vrátené na miestach, kde boli zakúpené.

V nadväznosti na tradíciu vysokoškolského štúdia, ako aj v zmysle Zákona o vysokých školách a Štatútu Technickej univerzity sa uskutoční dňa 07. novembra 2014 (piatok) o 10:00 v Aule Maxima Slávnostná imatrikulácia pre študentov:

 

1.ročníka denného inžinierskeho štúdia
1.ročníka externého inžinierskeho štúdia
1.ročníka denného bakalárskeho štúdia
1.ročníka externého bakalárskeho štúdia
1.ročníka doktorandského štúdia SjF TU v Košiciach.

 

Program imatrikulácie:
09.30 h - prezentácia študentov
10.00 h - imatrikulácia.

Žiadam všetkých študentov 1. ročníkov, aby sa v stanovený termín dostavili v spoločenskom oblečení. Výučba v prvých ročníkoch dňa 07.11. 2014 bude prerušená od 09:10 h do 12:20 h.

 

S pozdravom

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
                         dekan