Akademický senát na svojom zasadnutí dňa 05.novembra 2014 vyhlásil voľby na funkciu dekana SjF. Zároveň schválil časový harmonogram volieb:

 

harmonogram