Pozvánka na verejné vystúpenie kandidátov na dekana SjF