V piatok 21.11.2014 sa na Strojníckej fakulte TUKE uskutočnilo verejné vystúpenie kandidáta na funkciu dekana fakulty pre nastávajúce funkčné obdobie 2015 – 2019, na ktorom sa zúčastnili pedagógovia a študenti fakulty. Prof. Ing. Ervin Lumnitzer,PhD., predseda Akademického senátu SjF predstavil Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc., súčasného dekana fakulty, ako jediného kandidáta na túto funkciu.

 

fotogaléria