Dňa 2.12.2014 sa v posluchárni P/26 uskutočnil workshop ŠKODA Auto a SjF TUKE pod odbornou garanciou dekana SjF Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. Zavítali medzi nás odborníci z vývoja ŠKODA Auto Mladá Boleslav zaoberajúci sa návrhom karosérií, konkrétne tvorbou povrchových dát karosérie automobilu.

 

Prvú prednášku zaoberajúcu sa problematikou vývoja automobilu od počiatočného zadania až po rozbeh sériovej výroby predniesol Ing. Jiří Ota vedúci oddelenia Aerodynamika, výpočty a STRAK. Následne nám Ing. Maroš Gerda osvetlil problematiku tvorby povrchových CAD dát exteriéru a interiéru automobilu tiež nazývaný STRAK. Pán Gerda je koordinátor projektov na spomínanom oddelení. Posledným projektom, ktorý prešiel jeho rukami boli povrchové dáta nového modelu ŠKODA Fabia III.

Na vývoji nových automobilov spoločnosť ŠKODA Auto spolupracuje aj so subdodávateľmi inžinierskych prác. Spoločnosť AUFEER Design Mladá Boleslav zastupoval. Ing. Stanislav Křída, ktorý nás zároveň oboznámil s problematikou navrhovania reflektorov automobilov. Problematiku vývoja hliníkových kolies automobilov zastupovala Ing. Jana Najmanová z firmy IDIADA CZ.

Priestor dostali aj študenti, ktorí sa zúčastnili letnej stáže vo vývojovom centre Česana. Študenti prezentovali problematiku návrhu parametrického CAD modelu prednej masky automobilu a problematiku návrhu hliníkového disku s následnou pevnostnou analýzou pomocou metódy konečných prvkov.

V závere oficiálnej časti workshopu vystúpil doc. Michal Fabian s prezentáciou: Implementácia CAD systémov do výuky na SjF TUKE.

Záver patril neoficiálnej časti diskusií o problematike vývoja nových automobilov, prezentácie zadania študentských projektov na rok 2015 a o možnostiach participácie študentov SjF TUKE na nich. Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do práce na projekte nech kontaktujú doc. Fabiana z Katedry konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva.

 

fotogaléria