V termíne od 12. januára 2015 do 16. januára 2015 prebieha zápis a dodatočný zápis cez IS MAIS na povinné, povinne voliteľné a výberové kurzy výučby cudzieho jazyka v letnom semestri 2014/2015.

 

Prosím všetkých študentov, aby si na základe mailu, ktorý im bude zaslaný vyučujúcim, skontrolovali predmety v systéme MAIS – t.j. či už nemáte zapísaný predmet na LS a ak áno, či sa zhoduje kód z Maisu s tým zo súboru. V prípade že sa kód nezhoduje, tak ma prosím kontaktujte e-mailom. Tí, ktorí nemajú v LS zapísaný predmet „Angličtina“ sa riadia inštrukciami z e-mailu.

Ďalšie informácie ohľadom kurzov nájdete v študijných harmonogramoch podľa jednotlivých fakúlt ako aj na webovej stránke Katedry jazykov.

 

V prípade nejasností kontaktujte tajomníčku Katedry jazykov.

 

Zuzana Minarčíková

tajomníčka Katedry jazykov