Oprava zápočtovej písomky z Matematiky I pre
1.A roč. SjF Bc (študijný program PaO, SI)
1.B roč. SjF Bc (študijný program AV, TMaISV, MTaER)
sa bude konať v piatok 16.1.2015 o 10:00 v miestnosti P26

 

Oprava zápočtovej písomky z Matematiky III pre
2.A roč. SjF Bc (študijný program MTaER)
2.B roč. SjF Bc (študijný program SI)
2.C roč. SjF Bc (študijný program AV,PPSv, TMaISV)
sa bude konať v piatok 16.1.2015 o 10:00 v miestnosti P26