Dňa 16.1.2015 o 9:00 sa uskutoční oprava zápočtovej písomky z predmetov "Chémia" a "Technická chémia", na Katedre chémie HF, v miestnosti 322 na treťom poschodí L9_A.


Garant predmetu, doc. Heželová.