logo kjPísomná časť odbornej skúšky z anglického jazyka (riadny termín) sa uskutoční 6. marca 2015 o 13.00 hod. v priestoroch Katedry jazykov TUKE. Opravný termín bude 13. marca 2015 o 13.00 hod. v priestoroch KJ. Dekanský termín je naplánovaný na 20. marca 2015 o 13.00 hod. Ústna časť skúšky sa zrealizuje do konca marca 2015. Informácie pre študentov sú uvedené na web-stránke Katedry jazykov TUKE, zápis na skúšku je možný cez MAIS od 18.2.2015.