Francúzske veľvyslanectvo v SR ponúka každoročne štipendiá francúzskej vlády na nasledovné programy :

1. Master 2 (druhý rok magisterského štúdia, všetky odbory)

- požaduje sa znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni B2

2. Dvojitý doktorát (cotutelle de thèse) 6 mesiacov na Slovensku, 6 mesiacov vo Francúzsku počas troch rokov

- štipendium sa poberá len počas pobytu vo Francúzsku, doktorát môže prebiehať aj v anglickom jazyku

3. Doktorandské pobyty v dĺžke trvania 1-3 mesiace

- pobyt môže prebiehať v anglickom alebo francúzskom jazyku

 

Žiadosť o štipendium je potrebné doručiť do konca februára 2015 osobne alebo poštou. Bližšie informácie na: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 

Kontakt:
Martina Saganová
Chargée des échanges
Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava

Tél.: 00 421 2 59 34 77 41
Fax: 00 421 2 59 34 77 49