Dňa 4.3.2015 o 8,30 hod. sa v miestnosti 322 (Katedra chémie, HF) uskutoční skúška z predmetov Chémia a Technická chémia.