Katedra počítačovej podpory technológií a Katedra strojárskych technológií a materiálov v spolupráci s partnerskými firmami organizujú súťaž v programovaní CNC strojov. Súťaž má dve kategórie - dielenské a CAM programovanie. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke súťaže.

http://www.sjf.tuke.sk/ktam/sutaz