e upPre tento projekt spoločnosť Volkswagen Slovakia poskytla Strojníckej fakulte TUKE darom elektromobil VW e-up!, ktorý sa stane základom pre návrh a konštrukciu nového študentského automobilu. Dar pánovi dekanovi Dr.h.c. mult. prof. lng. Františkovi Trebuňovi, CSc. odovzdal pán Albrecht Reimold - predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, a.s. Cieľom projektu je skonštruovať a vyrobiť moderný, inovatívny elektromobil, z moderných ultraľahkých materiálov, s inovatívnym dizajnom, s vyhliadkou pre obdobie 2020 – 2030. Termín realizácie a dokončenia projektu – 2015/2016.

e automobil e up con

 

e automobil1 con

 

e automobil2 con