Vážené študentky, Vážení študenti,

aktuálne študujem doktorandské štúdium na FSEV UK a týmto by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť o vyplnenie dotazníkov pre účely mojej dizertačnej práce na tému „Riadenie a konštruovanie kariéry“, ktorá zaoberá kariérovými adaptačnými schopnosťami (v súvislosti s osobnosťou a ďalšími premennými). Kariérové adaptačné schopnosti potrebujeme napríklad na to, aby sme si vedeli nájsť prácu, ktorá nám bude vyhovovať a aby sme vedeli zvládať zmeny a prechody ako napríklad zo školy na trh práce alebo z jedného zamestnania do druhého.

 

Vyplnením dotazníka pomôžete adaptovať zahraničný nástroj na meranie kariérových adaptačných schopností na slovenské podmienky. Zároveň sa môžete dozvedieť, ako ste na tom Vy (v prípade Vášho záujmu Vám pošlem výsledky). Ak dotazník vyplníte do 31.3.2015, môžete vyhrať tablet Prestigio (zlosovanie prebehne 1.4.2015) a v prípade záujmu Vám tiež môžem poskytnúť individuálne výsledky.

 

Dotazník je dostupný na tejto stránke: http://tinyurl.com/riadenie-kariery

 

Chcela by som Vám vopred poďakovať za Vašu ochotu a spoluprácu.

 

Mgr. Lenka Beková,

doktorandka na ÚAP, FSEV UK