logo kjKatedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach uskutoční písomnú časť odbornej skúšky z anglického jazyka pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia SjF v akademickom roku 2014/2015 22. apríla 2015 (streda) o 13.00 (riadny termín).

Zaradenie do skupín a miestnosti budú zverejnené najneskôr do 17. apríla 2015 o 14.00 na adrese https://moodle.tuke.sk/moodle202/course/view.php?id=138

 

Poznámka 1: Na začiatku písomnej skúšky bude kontrola zápočtov v indexe. Prineste si indexy.

Poznámka 2: Na písomnú skúšku si prineste aj svoje projekty.

 

Prihlásenie sa na skúšku

Na skúšku sa prihlásite cez MAIS od 9.4.2015.

Termín skúšky bude vypísaný v MAISe.

Do 21.apríla 2015 sa môžete zo skúšky odhlásiť.

 

Výsledky skúšky budú zverejnené dňa 24. apríla 2015 o 14.00 na adrese https://moodle.tuke.sk/moodle202/course/view.php?id=138 a na nástenke KJ (Vysokoškolská 4, 1. poschodie, vľavo).

 

Opravný termín: 27.apríl 2015 o 12.30

Zaradenie do skupín bude zverejnené na nástenke KJ najneskôr 24. apríla 2015 o 14.00.

Dôležité informácie týkajúce sa opravného termínu budú zverejnené na horeuvedenej adrese.

 

Ústna časť skúšky

Po úspešnom absolvovaní písomnej časti skúšky vyučujúci skupín vypíšu termíny na ústnu časť skúšky. Termíny budú zverejnené na nástenke KJ.

Zaradenie do skupín na ústnu časť bude zverejnené na horeuvedenej adrese na nástenke KJ.