ravenSúťaž RAVEN START-UP je zameraná na podporu inovatívnych myšlienok v oblasti strojárstva, kde spomedzi prihlásených projektov bude ocenený ten najlepší. Súťažné projekty by mali byť zamerané predovšetkým na finálne strojárske výrobky, ktoré bude možné realizovať v súčastných podmienkach divízie Strojárskej výroby RAVEN a.s. s využitím jestvujúceho strojného vybavenia; na víťazný projekt však môže priamo nadväzovať nákup ďalších investičných celkov. Prednosť budú mať projekty s podpornou technickou dokumentáciou.

podrobné informácie TU

 

raven start up