TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
STROJNÍCKA FAKULTA

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

 

sa uskutoční dňa 23. júna 2015 (utorok) a 24. júna 2015 (streda) v Dome umenia v Košiciach

 

 

23. júna 2015

08.30 h - denné štúdium
APLIKOVANÁ MECHANIKA
AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE STROJOV A PROCESOV
DOPRAVNÁ TECHNIKA A LOGISTIKA
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
MECHATRONIKA
ROBOTlCKÁ TECHNIKA
STROJNÉ INŽINIERSTVO

 

10.30 h - denné štúdium
BIOMEDlCÍNSKE INŽINIERSTVO
POČÍTAČOVÁ PODPORA STROJÁRSKEJ VÝROBY
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

 

12.30 h - denné štúdium
BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
INŽINIERSTVO KVALITY PRODUKCIE
TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

24. júna 2015

09.00 h - denné štúdium
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO

 

11.00 h - externé štúdium
BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
BIOMEDlCÍNSKE INŽINIERSTVO
INŽINIERSTVO KVALITY PRODUKCIE
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
ROBOTlCKÁ TECHNIKA
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
STROJNÉ INŽINIERSTVO
TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA