Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že odovzdávanie indexov bude dňa 12. 5. 2015 (utorok) na študijnom oddelení v čase úradných hodín (8:30 - 11:30).

Odovzdanie záverečnej práce bude 11. 5. 2015 na príslušných katedrách SjF.