Informácie o termínoch na doktorandské skúšky z cudzieho jazyka v skúškovom období letného semestra akademického roka 2014/2015 sa na nachádzajú na adrese: http://web.tuke.sk/kj/pre_doktorandov.htm