logo sjf contentDňa 16.04.2015 o 11.00 hod. sa na Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v miestnosti P26 konala prednáška spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. s názvom „Let your ideas shape the future“.

Prednášku oficiálne otvorila prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., prodekanka Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni štúdia.

 

V rámci prednášky vystúpili 3 zástupcovia spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., konkrétne Ing. Libor Heger (riaditeľ technologického centra), Ing. Silvia Vráblová (oddelenie personálneho marketingu a rozvoja) a Ing. Arpád Jakab (člen skupiny pracujúcej na vývoji zimných pneumatík a tiež úspešný absolvent Strojníckej fakulty v Košiciach, odboru Priemyselné inžinierstvo).

 

Cieľom prednášky bolo oslovenie študentov I. a II. ročníka inžinierskeho štúdia.

 

V rámci prednášky sa zástupcovia spoločnosti zamerali na:

  • predstavenie spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., divízie R & D,
  • informácie o možnosti tréningových programov pre študentov II. ročníka inžinierskeho štúdia,
  • predstavenie možností spolupráce so študenti I. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci letných stáží, ako aj pri vypracovaní diplomových prác,
  • priblíženie postupu výberového procesu.

 

Prednáška sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi a zo strany zástupcov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. bol vyjadrený prísľub spolupráce aj do budúcnosti.