logo zapNovým prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR sa stal Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Vo funkcii vystriedal Jaroslava Holečka, ktorý po 3 rokoch opúšťa vedúcu pozíciu a ďalej bude pôsobiť na pozícii výkonného viceprezidenta. Spolu s novým prezidentom Valné zhromaždenie ZAP SR 22. apríla nanovo zvolilo aj viceprezidentov, Výkonný výbor a Dozornú radu ZAP SR.

 

Sinay k svojmu vymenovaniu povedal: „V rámci Zväzu automobilového priemyslu pôsobí veľmi kvalitný tím ľudí. Okrem novo vymenovaného vedenia sú to zástupcovia rôznych členských organizácií, ktorí fungujú v pracovných komisiách a pomáhajú napĺňať stanovené ciele. Rád by som zachoval kontinuitu vykonaného úsilia aj počas môjho mandátu. Verím, že efektívny a kvalitný automobilový priemysel je kľúčom ku konkurencieschopnej a prosperujúcej Slovenskej republike.“ Nový šéf zväzu predstavil 9 hlavných cieľov, ktoré nadväzujú na doterajšiu stratégiu. Novinkou je zameranie na podporu využitia alternatívnych zdrojov energie v automobilovom priemysle. Elektromobilita pritom bude, popri vede a výskume, priamo v gescii prezidenta.

 

Nové vedenie od 22. 4. 2015:

Prezident:
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Zodpovedný za oblasti: veda a výskum, elektromobilita vzťahy s verejnosťou

 

Viceprezidenti:
Ing. Jaroslav Holeček
Zodpovedný za oblasti: vzdelávanie a pracovné právo a BOZP

 

Ing. Pavol Prepiak
Zodpovedný za oblasti: import automobilov a technická a dopravná legislatíva

 

prof. Ing. Ľubomír Šooš
Zodpovedný za oblasti: životné prostredie a financie

 

Ing. Alexander Matušek
Zodpovedný za oblasti: rozvoj dodávateľov a podnikateľské prostredie