Odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 30. júna 2015 (utorok) v Aule Maxima

 

8:30 h Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva

Environmentálne manažérstvo

Manažment technických a environmentálnych rizík

Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky

Strojné inžinierstvo

Technika ochrany životného prostredia

Všeobecné strojárstvo

Ústav bezpečnostného a biomedicínskeho inžinierstva

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kvalita produkcie

Protetika a ortotika

 

10:30 h Ústav technológií a manažmentu

Automobilová výroba

Počítačová podpora strojárskej výroby

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

 

Košice 16.4.2015

 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

                         dekan