Oznamujem absolventom inžinierskeho štúdia SjF TU v Košiciach, že nácvik na promócie sa  u s k u t o č n í

 

dňa 16.06.2015 (utorok) v Aule Maxima TU v Košiciach v časových intervaloch :

9,00 h - absolventi, ktorí promujú 23.6.2015 o 8,30 h

11,00 h - absolventi, ktorí promujú 23.6.2015 o 10,30 h

13,00 h - absolventi, ktorí promujú 23.6.2015 o 12,30 h

 

dňa 17.06.2015 (streda) v Aule Maxima TU v Košiciach v časových intervaloch:

9,00 h - absolventi, ktorí promujú 24.6.2015 o 9,00 h

11,00 h - absolventi, ktorí promujú 24.6.2015 o 11,00 h

 

Na nácvik si prineste so sebou:

  • potvrdené tlačivo o odovzdaní kníh a učebných pomôcok (tlačivo si prevezmete na katedre, kde vykonáte štátnu skúšku)

 

Na nácviku Vám bude odovzdané:

  • výkaz o štúdiu
  • vstupenky na promóciu

 

Pred nácvikom bude prítomný pracovník fotoslužby za účelom objednania fotografií a videozáznamu z promócie.
Žiadame absolventov, aby sa v uvedený deň a určenú hodinu dostavili bezpodmienečne na nácvik.