sutaz sovaSpoločnosť SOVA Digital vyhodnotila súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.

Kritériá hodnotenia pri bakalárskych a diplomových prácach boli: prínos práce – 50%; využitie technológií PLM pri riešení – 30%; forma spracovania – 20%

 

VÍŤAZI BAKALÁRSKYCH PRÁC:

Košický a Prešovský kraj

1. miesto – Jozef Trojan, Technická univerzita v Košiciach, SjF
2. miesto – Viktor Halčin, Technická univerzita v Košiciach, SjF
3. miesto – Miloš Galanda, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj

1. miesto – Martin Bavolár, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
2. miesto – Patrik Martinka, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
3. miesto – Mikuláš Fúra, Žilinská univerzita v Žiline, SjF

Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj

1. miesto – Dávid Petruľa, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SjF
2. miesto – Tomáš Zelenay, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
3. miesto – nebolo udelené

 

Víťazi bakalárskych prác získavajú:

1. miesto – štipendium na magisterské štúdium vo výške 2000,- €
2. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

 

VÍŤAZI DIPLOMOVÝCH PRÁC:

1. miesto – Bc. Zoltán Bohuš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SjF
2. miesto – Bc. Radovan Kovács, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
3. miesto – Bc. Miroslava Kramárová, Žilinská univerzita v Žiline, SjF

Víťazi diplomových prác získavajú:

1. miesto – pracovné miesto v SOVA Digital s nástupným platom vo výške najmenej 1500,- €
(resp. vecný dar v hodnote 2000,- €)
2. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

 

Gratulujeme všetkým víťazom!