open pk8Dňa 26.6.2015 o 10.30 boli slávnostne otvorené laboratória Ústavu automatizácie, mechatroniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Laboratória sa nachádzajú v budove PK8 – Park Komenského 8 v areáli TUKE. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. - rektor Technickej univerzity v Košiciach, Ing. Marcel Behún, PhD. - kvestor, Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., - dekan Strojníckej fakulty a ďalší zástupcovia fakult a katedier.

Na slávnostnom otvorení sa zároveň zúčastnili aj vzácni hostia prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – predseda akreditačnej komisie, Ing. Jaroslav Holeček, PhD. – podpredseda akreditačnej komisie, prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. – člen akreditačnej komisie, prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. – člen akreditačnej komisie a prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. - generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Vznikom týchto spoločných laboratórií dôjde aj k zlúčeniu prístrojového vybavenia s cieľom skvalitnenia budovaných laboratórií aby bolo možné reflektovať na potreby moderných trendov vzdelávania a potreby praxe. Fakulta tým chce dosiahnuť zlepšenie výstupov vedecko-výskumnej činnosti a zvýšenie atraktívnosti a záujmu o štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

 

celá fotogaléria