prax pokusUpozorňujeme študentov 2.ročníka bakalárskeho štúdia a 1.ročníka inžinierskeho štúdia, že počas letných prázdnin majú vykonať výrobno-odbornú prax v strojárskom podniku. Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.sjf.tuke.sk/prax-pre-studentov