Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH v y h l a s u j e v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a v súlade s § 3 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov, docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach“ výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho katedry na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach:

 

Katedra výrobnej techniky a robotiky


Kvalifikačné požiadavky: vedecko-pedagogický titul profesor


Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • zoznam piatich najvýznamnejších publikácií za posledných päť rokov
  • tri najvýznamnejšie realizačné výstupy z výskumnej činnosti
  • overené doklady o vzdelaní je potrebné predložiť v prípade externého uchádzača mimo SjF TUKE


K prihláške priložte víziu rozvoja katedry na roky 2023 až 2028 (max. 5 strán).


Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritéria odbornej praxe sa stanovuje výška tarifného platu pre funkciu profesor v rozpätí od 1 724,00 € – do 1 933,50 € (brutto) v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe.


Adresa na doručenie prihlášok:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Referát personálnych činností
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever


Termín: do 07.02. 2023


Dátum predpokladaného nástupu do funkcie: 01.03.2023


Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.

 

Výberové konania sú uverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom a na internetových stránkach Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciachhttps://www.sjf.tuke.sk, http://www.tuke.sk, na úradných výveskách Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci
predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 1 roka.


Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@tu>ke.sk.


Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

dekan

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Február 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.