DOD SAIA 28.9.2022

Pedagógov, vedecko výskumných pracovníkov, doktorandov a študentou pozývame na Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o.,
ktorý sme si pre nich pripravili tento týždeň v stredu, 28. septembra 2022 od 9:30 do 14:00 hod.,
a počas ktorého Vám budú sprostredkovane informácie o výskumných a študijných pobytoch v zahraničí, spojených so štipendiami a cestovnými grantmi.

Bližšie informácie: https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/dvere-do-sveta-otvorene!-virtualny-den-otvorenych-dveri-saia
Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/87985270502 
FB: https://www.facebook.com/events/1130671944534189  

Program podujatia:

9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás (v diskusných miestnostiach)