Dňa 26. septembra 2022. sa na Katedre  priemyselného a digitálneho inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Park Komenského 9, zasadačka, uskutoční dizertačná skúška doktorandov:

Študijný odbor strojárstvo

Študijný program priemyselné inžinierstvo

 

10,00 hod     

Ing. Tomáša Švantnera         

Téma písomnej práce: „Návrh systému metrologického zabezpečenia distribučných sietí

Školiteľ: doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.

 

10,30 hod   

Ing. Michala Dica                   

Téma písomnej práce: „Plánovanie a rozvrhovanie v integrovanom dodávateľskom reťazci“

Školiteľ: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.

 

11,00 hod

Ing. Laury Lachvjderovej    

Téma písomnej práce: „Uplatnenie digitálnych modelov a nástrojov pre riadenie strojárskych podnikov s výskumnou bázou“

Školiteľ: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

 

Dňa 27. septembra 2022. sa na Dekanáte Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Letná 1/9, Consilium Magnus, uskutoční dizertačná skúška doktorandov:

Študijný odbor strojárstvo

Študijný program priemyselná mechatronika

 

12,00 hod

Ing. Ivany Kolárikovej           

Téma písomnej práce: „Metódy identifikácie koeficientov trenia a zdroje neistôt merania

Školiteľ: doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.

 

13,00 hod

Ing. Petra Jána Sinčáka         

Téma písomnej práce: „Redundant robots control by machine learning“

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.

 

Dňa 28. septembra 2022. sa na Katedre konštrukčného a dopravného inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Letná 1/9, miestnosť B333, uskutoční dizertačná skúška doktorandov:

Študijný odbor strojárstvo

Študijný program časti a mechanizmy strojov

 

10,00 hod

Ing. Matúša Lavčáka           

Téma písomnej práce: „Výskum technológie samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie

Školiteľ: doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

11,00 hod

Ing. Samuela Siváka            

Téma písomnej práce: „Úvod do konštrukčnej optimalizácie tvaru telesa ozubeného kolesa“

Školiteľ: doc. Ing. Silvia Maláková, PhD.


Dizertačná skúška je verejná.