E-zápis na štúdium v informačnom systéme MAIS pre AR 2022/2023 bude prebiehať v dňoch od 05. 09. 2022 do 11. 09. 2022.