Náhradné a opravné štátne skúšky a obhajoby záverečných Bc. a Ing. prác
 

Dátum: 24. 8. 2022

Miestnosť: Consilium Magnus (Hl. budova TUKE, blok B, 1. posch.)

Stupeň štúdia: I. (Bc.), II. (Ing.)  


V prípade otázok kontaktujte študijné oddelenie Strojníckej fakulty, prípadne tajomníkov katedier.