Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 23. júna 2022 o 10.00 hod:

 

- na Katedre strojárskych technológii, materiálov a počítačovej podpory výroby SjF, Mäsiarska 74, Košice obhajoba dizertačnej práce:

 

 Ing. Zuzany Grešovej na tému Výskum metód hodnotenia frézovacích stratégií CNC programovacích systémov

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: strojárske technológie a materiály

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.