Zápis predmetov pre akademický rok 2022/2023 je sprítupnený prostredníctvom informačného systému MAIS v termine od 20.6.2022 do 5.7.2022.

Upozornenie:

Zapisujte si predmety pre celý akademický rok 2022/2023, to znamená pre zimný aj letný semester.