Oznamujeme absolventom inžinierskeho štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, že nácvik na slávnostnú promóciu sa uskutoční

 

dňa  20.06.2022   (pondelok)  21.06.2022 (utorok)

v AULE MAXIMA TUKE v časových intervaloch:

08.00 h  - absolventi, ktorí promujú  22.06.2022  o  09.00 h

10.00 h  - absolventi, ktorí promujú  22.06.2022  o  11.30 h

 

                  

Prosíme absolventov, aby sa v uvedený deň a určenú hodinu dostavili na nácvik.

Pri nácviku bude prítomný pracovník fotoslužby za účelom objednania fotografií z promócie.