22. jún 2022 (streda)

AULA MAXIMA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

 

HARMONOGRAM

 

9.00 h     ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

PRIEMYSELNÁ MECHATRONIKA

ROBOTIKA A ROBOTOTECHNOLÓGIE

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE (KOMBINOVANÁ METÓDA)

POČÍTAČOVÁ PODPORA STROJÁRSKEJ VÝROBY

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

 

11.30 h    ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

STROJNÉ INŽINIERSTVO

PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO

PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO (KOMBINOVANÁ METÓDA)

RIADENIE A EKONOMIKA PODNIKU

INŽINIERSTVO PROSTREDIA

BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV

BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO

 

POZNÁMKA

Prosíme ctených absolventov, aby mali na zreteli a rešpektovali, že z kapacitných dôvodov si na slávnostnú promóciu môžu pozvať maximálne 4 rodinných príslušníkov.