Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach predlžuje skúškové obdobie zimného semestra akademického roka 2021/2022 do 25. februára 2022.