Inovatívne projekty majú zase šancu získať podporu pre svoj ďalší rozvoj.
Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) pri Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje už 14. kolo súťaže inovatívnych nápadov a projektov s názvom
"Máš nápad?".
 
Ak máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky, určite sa prihláste.
Súťaž vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom UVP TECHNICOM.
Ako a kto sa môže prihlásiť do súťaže "Máš nápad?"
 
Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár na stránke www.startupcentrum.sk, ktorý nájdete v časti “Ako sa zapojiť.”
Prihlášky do 14. kola súťaže je možné zasielať do 12. decembra 2021.
Zapojiť sa môže akákoľvek fyzicka alebo právnicka osoba, prihlásené môžu byť aj projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe, čiže v štádiu nápadu. Lokalita nehrá rolu, prihlásiť sa môže projekt z KE, BB aj BA, z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, a tiež zahraničné projekty. Tie by ale mali plánovať realizáciu svojej činnosti na Slovensku.
 
Čo môžu startupy získať?
 
Vybrané projekty budú mať možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM a prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu "naštartovať" proces, ktorý podporí realizáciu ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku na komerčné využitie produktu alebo služby.
Startup centrum TUKE ponúka nádejným podnikateľom aj moznosť získať:
- kancelárske priestory v modernej budove UVP TECHNICOM,
- možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
- pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, expertnú a mentorskú podporu.
Ako bude prebiehať posudzovanie projektov?
Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou dňa 17. decembra 2021.
Hodnotiaca komisia súťaže na základe posúdenia úrovne rozvoja startupu môže navrhnúť jeho umiestnenie priamo do Inkubátora TUKE.
Aktuálne pôsobí v Startup centre TUKE 16 inovatívnych startupov.
 
Pripoj sa k nim aj Ty so svojim projektom!
 

Tím UVP TECHNICOM