Všetkým študentom a študentkám TUKE bez ohľadu na ročník a fakultu ponúkame možnosť zlepšiť si svoje jazykové zručnosti – BEZPLATNE, na pôde TUKE, so skúsenými vyučujúcimi. Už TERAZ sa môžete zapísať do nami ponúkaných výberových jazykových kurzov.

Podbrobné informácie:

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/ponuka-vyberovych-jazykovych-kurzov-2021