Rozvrh pre ZS AR 2021/2022 je zverejnený v informačnom systéme MAIS:

https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais

 

Zaradenie do skupín si študent nájde vo svojom profile v informačnom systéme MAIS.

https://student.tuke.sk/student/home.mais