erazmuslogoglow 300x146

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2021/2022.

 

Vďaka členstvu TUKE v aliancii európskych univerzít ULYSSEUS majú zamestnanci TUKE možnosť zapojiť sa aj do zamestnaneckých mobilít z ponuky našej aliancie.

 

Výzva je zverejnená na univerzitnej Erasmus+ webstránke https://erasmus.tuke.sk/vyzva-pre-zamestnancov/