Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať dňa 30. augusta 2021:

 

- na Katedre automatizácie a komunikačných rozhraní SjF, Park Komenského 8, Košice obhajoba dizertačnej práce:

Ing. Martina Višňovského o 12.00 hod. na tému „Optimalizácia senzorových sietí v automatizovaných systémoch priemyslu 4.0 pomocou IO link

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: priemyselná automatizácia

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

Obhajoba dizertačnej práce bude zabezpečená v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim

s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.